1.1 C
Bucharest
3 februarie 2023
Afaceri Interne Dosare inchise Justiție Știri

Interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE: Președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu

UE introduce noi norme privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE în domeniul justiției și afacerilor interne. Facilitarea schimbului de informații va îmbunătăți securitatea, va permite controale mai eficiente la frontierele externe și va contribui la prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Președinția română a Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns astăzi la un acord preliminar cu privire la cele două propuneri de regulamente de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul justiției și afacerilor interne. Acordul preliminar va fi prezentat ambasadorilor la UE spre a fi confirmat în numele Consiliului.

Ca să ne asigurăm că detectăm persoanele care reprezintă o amenințare la adresa securității sau care dau informații false cu privire la identitatea lor, trebuie ca autoritățile competente care efectuează verificări să aibă o imagine completă a persoanei care se află în fața lor. Componentele de interoperabilitate le vor permite autorităților să acceseze rapid toate informațiile relevante disponibile în bazele de date existente și să verifice prin comparație datele biometrice conținute în aceste baze de date pentru detectarea cazurilor de identități multiple

Carmen Daniela Dan, ministrul român al afacerilor interne

Interoperabilitatea sistemelor de informații va permite sistemelor să se completeze reciproc și va contribui la facilitarea identificării corecte a persoanelor, precum și la combaterea fraudei de identitate. Regulamentele stabilesc următoarele componente de interoperabilitate:

un portal european de căutare, care le-ar permite autorităților competente să efectueze simultan căutări în mai multe sisteme de informații ale UE, utilizând atât date biografice, cât și date biometrice.
un serviciu comun de comparare a datelor biometrice, care ar permite efectuarea de căutări în datele biometrice (amprente digitale și imagini faciale) conținute în mai multe sisteme, precum și compararea acestor date.
un registru comun de date de identitate, care ar conține date biografice și biometrice ale resortisanților țărilor terțe disponibile în mai multe sisteme de informații ale UE.
un detector de identități multiple, care verifică dacă datele biografice de identitate conținute în căutare există în alte sisteme conectate, pentru a se permite depistarea identităților multiple legate de același set de date biometrice.
Sistemele reglementate de cele două regulamente oferă sprijin autorităților naționale în domeniul securității, al gestionării frontierelor și migrației, al prelucrării cererilor de viză și al azilului. Printre aceste sisteme se numără: Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul de informații privind vizele (VIS), Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), Eurodac, Sistemul de Informații Schengen (SIS) și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN), precum și alte baze de date relevante privind documentele de călătorie.

Noile regulamente nu modifică drepturile de acces prevăzute în temeiul juridic relevant pentru fiecare sistem european de informații. Portalul european de căutare va semnala dacă există date sau legături referitoare la o căutare, dar sistemul nu va arăta fiecărei autorități decât datele la care are deja drept de acces în temeiul legislației anterioare de instituire a diferitelor baze de date.

Context
Interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE în domeniul justiției și afacerilor interne a constituit o prioritate de cel mai înalt nivel politic în ultimii ani. În concluziile sale din 18 decembrie 2015, Consiliul European a afirmat că recentele atacuri teroriste au demonstrat cât de urgentă este consolidarea schimbului de informații, în special în ceea ce privește asigurarea interoperabilității bazelor de date relevante sub aspectul verificărilor de securitate. A fost instituit un grup de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate; acesta a întocmit un raport care a evidențiat necesitatea unei gestionări mai eficace și mai eficiente a datelor legate de frontiere și de securitate în UE.

În iunie 2017, Consiliul European a invitat Comisia să elaboreze, cât mai curând posibil, propuneri legislative referitoare la acest subiect, pe baza recomandărilor formulate de grupul de experți la nivel înalt. Comisia a prezentat două propuneri legislative la 12 decembrie 2017.

Related posts

Consiliul Justiție și Afaceri Interne – declarația de presă a ministrului de interne Carmen Dan

Alexandru Stefan

Întrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu președintele Consiliului European, Donald Tusk

Alexandru Stefan

Conferinţa „Abordarea ameninţărilor hibride prin rezilienţă durabilă şi comunicare strategică”

Iulian Anghel