5.8 C
Bucharest
7 decembrie 2022
Agricultură și pescuit Dosare inchise Știri

Activitățile de pescuit de specii demersale în vestul Mării Mediterane: acord provizoriu privind un nou plan multianual

În curând, în vestul Mării Mediterane vor exista noi instrumente pentru abordarea pescuitului excesiv și pentru asigurarea sustenabilității unei activități de pescuit vitale și importante din punct de vedere economic.

Președinția Consiliului a obținut azi un acord provizoriu cu reprezentanții Parlamentului European cu privire la un nou regulament privind instituirea unui plan de gestionare multianual pentru stocurile demersale (adică pentru cele care trăiesc pe fundul mării) din vestul Mării Mediterane.

Grație atitudinii constructive a celor trei instituții, acest acord provizoriu a fost obținut în mai puțin de un an de la publicarea de către Comisie a propunerii sale inițiale. Acordul mai trebuie confirmat în mod formal atât de către Consiliu, cât și de către Parlamentul European.

Este vorba despre un plan istoric, primul plan de gestionare de la nivelul UE pentru acest bazin. El are meritul de a fi ambițios, dar și echilibrat, pentru că ține cont de datoria noastră de a aborda pescuitul excesiv, precum și de nevoia de a respecta în mod egal aspectele de mediu și cele socioeconomice.

Petre Daea,  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al Consiliului

În vestul Mării Mediterane au loc doar circa 31% din totalul debarcărilor din zona Mediteranei, dar activitățile de pescuit de specii demersale care au loc aici au o înaltă valoare comercială. Acesta este unul dintre motivele pentru care 80% dintre stocurile evaluate sunt în prezent pescuite excesiv în regiune [1].

Pentru a se asigura sustenabilitatea activităților de pescuit din acest bazin atât din punctul de vedere al mediului, cât și din perspectivă socioeconomică, precum și punerea în aplicare a obligației de debarcare, respectându-se astfel obiectivele politicii comune din domeniul pescuitului (PCP), planul multianual convenit:

  • va impune stabilirea unor eforturi de pescuit cuantificabile pentru stocurile de pești esențiale în limitele intervalelor Fmsy. Fmsy reprezintă nivelurile mortalității prin pescuit compatibile cu producția maximă durabilă, unul dintre elementele de bază ale PCP reformate
  • va urmări punerea în aplicare a MSY (producția maximă durabilă) cât mai curând posibil începând cu 2020 și, acolo unde nu va fi posibil, în mod progresiv
  • va prevedea măsuri tehnice de conservare specifice, care vizează toate stocurile și care includ pescuitul recreativ, prin intermediul regionalizării, în conformitate cu planul aferent apelor occidentale
  • va permite un anumit grad de flexibilitate pentru gestionarea capturilor accidentale cu scopul de a ține seama de pescuitul mixt
  • va permite Consiliului să stabilească în fiecare an, pe baza avizelor științifice, numărul maxim de zile de pescuit pentru fiecare categorie de flotă și pentru fiecare stat membru în parte
  • va stabili o perioadă de interdicție anuală de trei luni, pe baza celor mai bune avize științifice, în ceea ce privește traulerele care activează pe fundul mării la o adâncime de până la 100 m, în vederea rezervării zonei costiere pentru unelte de pescuit mai selective, protejând astfel habitatele sensibile și sporind sustenabilitatea socială a pescuitului la scară mică
  • va institui o cooperare regională între FranțaItalia și Spania în vederea transmiterii de recomandări comune pentru adoptarea anumitor măsuri de către Comisie cu privire la chestiuni precum obligația de debarcare și conservarea tehnică

Ținând seama de particularitățile Mării Mediterane, acordul urmează principiile stabilite în planurile multianuale pentru Marea Baltică, Marea Nordului și Marea Adriatică, asigurând astfel consecvența la nivelul tuturor bazinelor maritime, precum și condiții de concurență echitabile pentru toți pescarii.

Etapele următoare

Dacă acest acord va fi confirmat de ambasadorii la UE în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), regulamentul va fi înaintat Parlamentului European spre aprobare, urmând să fie retransmis Consiliului pentru adoptarea finală.

Noile norme se vor aplica din a douăzecea zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (sfârșitul anului 2019).

Context

Vestul Mării Mediterane acoperă apele din vestul Mării Mediterane, care se întind pe suprafața Mării Alboran de Nord, a Golfului Lion și a Mării Tireniene, incluzând și arhipelagul Insulelor Baleare și insulele Corsica și Sardinia, principalele țări vizate fiind Franța, Italia și Spania.

Noul regulament va înlocui actualele planuri naționale de gestionare adoptate de Italia, Franța și Spania, care, până în prezent, nu s-au dovedit a fi suficient de restrictive.

[1] Monitorizarea performanței politicii comune în domeniul pescuitului (CSTEP-17-04).

Related posts

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru competitivitate (Piață Internă și Industrie) – sosirea delegațiilor și declarații de presă

Alexandru Stefan

Discursul Președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, cu ocazia deschiderii oficiale a Președinției române

Alexandru Stefan

Prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în sfera transporturilor prezentate de ministrul interimar Rovana Plumb

Alexandru Stefan