5.6 C
Bucharest
9 decembrie 2022
Afaceri economice și financiare Dosare inchise Știri

Dreptul societăților comerciale din UE adaptat erei digitale

UE a hotărât să își revizuiască normele din domeniul dreptului societăților comerciale astfel încât acestea să rămână și în epoca digitală adecvate scopului urmărit. Obiectivul este acela de a spori eficacitatea, transparența și securitatea juridică prin utilizarea instrumentelor digitale. Președinția română a Consiliului a ajuns astăzi la un acord provizoriu cu reprezentanții Parlamentului European cu privire la un proiect de directivă care va facilita și va promova utilizarea soluțiilor online în relațiile unei societăți comerciale cu autoritățile publice pe întreg parcursul ciclului său de viață.

Noile norme garantează că:

  • societățile au posibilitatea de a se înregistra ca societăți cu răspundere limitată, de a înființa noi sucursale și de a depune documente pentru societăți și pentru sucursalele acestora la registrul comerțului printr-o procedură desfășurată integral online;
  • formularele-tip naționale și informațiile privind cerințele naționale sunt puse la dispoziție online și într-o limbă înțeleasă pe larg de majoritatea utilizatorilor transfrontalieri;
  • normele privind taxele pentru formalitățile online sunt transparente și se aplică în mod nediscriminatoriu;
  • taxele percepute pentru înregistrarea online a societăților nu depășesc costurile globale suportate de statul membru în cauză;
  • se aplică principiul transmiterii unice a informațiilor, conform căruia o societate ar trebui să prezinte aceleași informații autorităților publice doar o singură dată;
  • documentele prezentate de societăți sunt păstrate de registrele naționale într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator, ele făcând de asemenea obiectul schimburilor;
  • mai multe informații despre societăți sunt puse la dispoziția tuturor părților interesate în mod gratuit în registrele comerțului.

În același timp, directiva stabilește garanțiile necesare împotriva fraudei și a abuzurilor în procedurile online, inclusiv controlul identității și al capacității juridice ale persoanelor care înființează societatea și posibilitatea de a solicita prezența fizică în fața unei autorități competente. Directiva menține implicarea notarilor sau avocaților în procedurile din domeniul dreptului societăților comerciale, atât timp cât aceste proceduri pot fi finalizate în întregime online. De asemenea, aceasta prevede un schimb de informații între statele membre privind persoanele care au pierdut dreptul de a exercita o funcție de conducere, în vederea prevenirii comportamentului fraudulos.

Directiva nu armonizează cerințele de fond pentru înființarea de societăți sau pentru desfășurarea de activități economice pe teritoriul UE.

Etapele următoare

În continuare, acest text asupra căruia s-a ajuns la un acord provizoriu va trebui aprobat de către organismele relevante ale celor două instituții. Apoi va fi adoptat în mod oficial în urma obișnuitei revizii juridico-lingvistice.

Context

Potrivit cifrelor furnizate de Comisie, în UE există în jur de 24 de milioane de societăți, dintre care aproximativ 80% sunt societăți cu răspundere limitată. În jur de 98-99% dintre societățile cu răspundere limitată sunt întreprinderi mici și mijlocii, asupra cărora impactul acestor îmbunătățiri ar fi cel mai direct.

Directiva propusă completează normele existente privind dreptul societăților comerciale din UE, astfel cum este codificat în Directiva (UE) 2017/1132. Ea constituie una dintre cele două propuneri înaintate de Comisie în aprilie 2018 vizând modernizarea dreptului societăților comerciale din UE. Directiva propusă reprezintă, de asemenea, un pilon important pentru recentul adoptat Regulament privind portalul digital unic, care facilitează interacțiunile dintre cetățeni, întreprinderi și autoritățile competente, oferind acces la soluții online.

Related posts

Consiliul Afaceri Generale, 9 aprilie. Declarația de presă a ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba

Alexandru Stefan

Garantarea unor alegeri europene libere și corecte: Consiliul a adoptat concluzii

Iulian Anghel

#RO2019EU / Oficiali europeni de rang înalt discută, la București, pe tema violenței domestice

Alexandru Stefan