10.7 C
Bucharest
24 octombrie 2021
Dezvoltare regională

Agenda Teritorială 2020 și Agenda Urbană a Uniunii Europene, în atenția MDRAP în contexul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat pe 30 și 31 ianuarie 2019, primele reuniuni ale grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 și pregătirea tehnică a Agendei Urbane a Uniunii Europene/ EU Urban Agenda, din cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Grupul de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 (“Task Force for the Renewal of the Territorial Agenda 2020” – TFTAEU) a fost constituit în cadrul Președinției Bulgare la Consiliul UE, cu scopul de a asigura continuarea activităților de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, începute în anul 2018.

În acord cu prioritățile asumate de România, pe durata PRESRO 2019 vor fi preluate și dezvoltate rezultatele președințiilor anterioare, pentru corelarea Agendei Teritoriale 2020 cu alte inițiative europene sau internaționale și atingerea unor perspective comune.

Reuniunea Grupului pentru Pregătirea Tehnică a Agendei Urbane (“Urban Agenda Technical Preparatory Group” – UATPG) a urmărit susținerea procesului de elaborare și implementare a Agendei Urbane a Uniunii Europene. Discuțiile din cadrul întâlnirii au avut în vedere identificarea propunerilor de îmbunătățire a procesului de implementare a Agendei Urbane, de continuare a acesteia și de susținere a activităților parteneriatelor. Faptul că UATPG a avut loc după întâlnirea privind procesul de revizuire a Agendei Teritoriale trebuie privit în perspectiva necesității ca regiunile și orașele să își dezvolte capacitatea de a colabora în domeniile de politică legate de viitorul cetățenilor europeni. În același timp, modelul parteneriatului promovat prin Agenda Urbană a Uniunii Europene reprezintă o oportunitate pentru consolidarea coeziunii Europei prin promovarea colaborării dintre autorități locale, guverne naționale și instituții europene.

Au fost dezbătute obiectivele și temele Declarației de la București, document care va fi adoptat în cadrul Reuniunii Ministeriale a Miniștrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urbană, ce va avea loc la București, în luna iunie a acestui an. La cele două reuniuni au participat experți din state membre UE, din Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor, ESPON, Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor și EUROCITIES.

Related posts

Săptămână dedicată programului de cooperare ESPON la Iași

Tatiana Hagiescu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene: Reuniunea Anuală a Programelor INTERREG

Iulian Anghel

Întâlnirea Directorilor Generali din cadrul Rețelei Europene de Administrație Publică (EUPAN)

Alexandru Stefan