11.6 C
Bucharest
27 martie 2023
Demersuri politice la nivel inalt Galerie foto Știri

Discursul prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, în cadrul reuniunii plenare a Comitetului Economic și Social European

Stimate domnule președinte al Comitetului Economic și Social European,
Stimați membri ai Comitetului Economic și Social European,
Doamnelor și domnilor,

Este o deosebită plăcere și onoare pentru mine să fiu în fața dumneavoastră, în calitate de prim-ministru al României, într-un moment în care țara noastră și-a asumat o responsabilitate deosebit de importantă la nivel european.
Doresc să mulțumesc președintelui și membrilor Comitetului Economic și Social European pentru invitația de a participa la această sesiune, pentru a prezenta prioritățile Președinției României la Consiliul UE şi pentru a avea un schimb de opinii cu privire la agenda noastră de lucru.
Aș vrea să evidențiez importanța pe care Președinția României la Consiliul UE, precum şi Guvernul pe care îl conduc, o acordă dialogului cu Comitetul Economic și Social European, ca partener instituțional ce dă voce opiniilor și așteptărilor cetățenilor.

Știu cât de importantă este pentru fiecare dintre dumneavoastră reflectarea preocupărilor diferitelor grupuri de cetățeni – angajatori, lucrători, societate civilă – pe care îi reprezentanți la nivel european. Apreciez foarte mult rolul Comitetului Economic și Social European de a acționa ca intermediar între factorii de decizie și cetățeni.
De aceea, îmi doresc să dezvoltăm o cooperare strânsă pentru a ne asigura că soluțiile și deciziile ce vor fi luate pe durata Președinției României la Consiliul UE sunt cât mai aproape de cetățeni și realitățile societăților noastre. Am mai spus-o şi doresc să o reiterez: aceasta este o prioritate a Președinției noastre la Consiliul UE.

Doamnelor și domnilor,
Am pornit pe acest drum al Președinției Consiliul UE conduși de o convingere fermă pro-europeană, care ne ghidează în avansarea agendei europene.
De altfel, cetățenii români se numără printre cetățenii cu cea mai mare încredere în instituțiile europene și, chiar și astăzi, aspirațiile şi sprijinul lor pentru Uniunea Europeană au rămas solide şi pozitive, fapt confirmat de sondajele de opinie.
României i-a revenit rolul de Președinție a Consiliului UE într-o perioadă determinantă pentru noi toți, în care trebuie să demonstrăm, împreună, că avem cu adevărat capacitatea de a obține rezultate care să aducă beneficii concrete pentru cetățenii europeni.
De aceea, este nevoie să ascultăm vocea cetățenilor cu privire la direcția pe care Uniunea ar trebui să o urmeze.

Procesul Consultărilor cetățenești, derulat la nivelul statelor membre UE și la care România a participat activ, dar și inițiativele Comitetului Economic şi Social European, de consultare a cetățenilor din ultima perioadă, sunt doar câteva exemple prin care am arătat deschiderea noastră față de implicarea cetățenilor și care ne-au ajutat să înțelegem mai bine așteptările acestora.

Cred că doar printr-o astfel de raportare și implicare reușim să ținem cetățenii aproape de decizia europeană și de procesul de definire a priorităților pentru viitoarea agendă strategică a UE, subiect care va fi discutat la Summit-ul pe care România îl va găzdui la Sibiu cu privire la viitorul Europei, într-o zi simbolică – 9 mai.
O Uniune Europeană puternică și coezivă este răspunsul cu care Președinția României la Consiliului UE vine în fața cetățenilor europeni, promovând motto-ul „Coeziunea, o valoare comună europeană”, declinată în toate dimensiunile sale:
–  coeziune politică, ilustrată de nevoia de unitate între statele membre, instituții europene și cetățeni;
– coeziune economică și teritorială, în vederea reducerii decalajelor de dezvoltare între statele membre și între regiuni;
– coeziune socială, importantă prin prisma prezervării celor patru libertăți ale Pieței Interne a Uniunii Europene;

Această accepțiune a conceptului de coeziune este transpusă de o manieră transversală în cadrul priorităților noastre tematice, grupate pe patru piloni principali de acțiune: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global, Europa valorilor comune.
Susținerea unei Europe a convergenței reprezintă primul pilon de acțiune al Președinției României la Consiliul UE. Acest obiectiv poate fi realizat prin creștere economică și dezvoltare socială, coeziune, competitivitate, conectivitate și sustenabilitate.
Succesul Uniunii Europene va depinde în primul rând de modul în care vom reuși să realizăm o mai bună prioritizare a politicilor de accelerare a convergenței economice, sociale și teritoriale. Iar convergența este premisa esențială pentru asigurarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse pentru cetățenii UE.
Politica de coeziune și Politica Agricolă Comună trebuie să rămână principalele politici investiționale ale Uniunii, aspect care trebuie reflectat și într-un nivel adecvat al alocărilor pentru aceste politici.
Apreciem implicarea Comitetului Economic şi Social European în discuțiile privind viitorul politicii de coeziune, mai ales prin avizul exploratoriu pe acest subiect pe care îl veți realiza în perioada următoare, la solicitarea Președinției României la Consiliul UE.

Suntem pregătiți, de asemenea, să continuăm eforturile de consolidare a Pieței Interne a UE și a celor patru libertăți fundamentale ale acesteia.
Vom urmări promovarea măsurilor menite să contribuie la creșterea competitivității și promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale.
De asemenea, România este implicată în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Mai mult, avem o nouă Strategie națională pentru dezvoltare durabilă.

În timpul președinției române la Consiliul UE, vom fi activi pentru a putea pregăti liniile directoare ale unei noi strategii UE pentru dezvoltare durabilă și am aprecia contribuția Comitetului Economic și Social European.
Domeniul social este una dintre ariile prioritare ale Președinției române a Consiliului UE, care derivă din dorința de a aduce proiectul european mai aproape de cetățeni.
Vom acționa pentru consolidarea mobilității lucrătorilor, ca reflexie a libertății fundamentale de liberă circulație și ca suport al Pieței Unice. Știm că acest Comitet este un partener solid în promovarea acestor principii și linii de acțiune.

În acest context, ne propunem să obținem un avans substanțial în dosare precum revizuirea regulamentelor de coordonare a securității sociale și instituirea Autorității Europene a Muncii.
De asemenea, Președinția română a Consiliului va urmări să avanseze discuțiile privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Salutăm opinia Comitetului Economic şi Social European pe acest subiect și suntem întru totul de acord.

Pentru ca cetățenii europeni să resimtă, în continuare, certitudinea păcii și a siguranței în statele noastre, am ales să ne concentrăm atenția asupra celui de-al doilea pilon, Europa siguranței.
Obiectivul urmărit este de a consolida coeziunea și cooperarea între statele membre în fața noilor provocări de securitate, care amenință siguranța cetățeanului, și de a  sprijini inițiative de cooperare în domeniu. Acesta este un obiectiv pe care Comitetul Economic şi Social European îl promovează constant.
Ne propunem să înregistrăm progrese și în planul promovării securității cibernetice.
Urmărim asigurarea unei gestionări coerente și unitare a fluxurilor migratorii, întărirea granițelor externe ale Uniunii, intervențiile de urgență, lupta împotriva terorismului, protejarea siguranței cetățenilor în spațiul virtual. Avem în vedere operaționalizarea și chiar extinderea mandatului Parchetului european.
Gestionarea eficientă a migrației va rămâne, în continuare, printre principalele preocupări ale cetățenilor europeni. De aceea, este necesar să contribuim la formularea de soluții bazate pe o abordare cuprinzătoare atât în acțiunea Uniunii în plan intern, cât și în promovarea cooperării cu statele de origine și de tranzit. Combaterea cauzelor la sursă trebuie să rămână o preocupare majoră a Uniunii, în paralel cu contracararea traficului de ființe umane.

Am ales să ne axăm acțiunile în cadrul celui de-al treilea pilon, pe consolidarea rolului global al UE, prin asigurarea unei coeziuni sporite în jurul angajamentelor comune asumate prin Strategia Globală de Politică Externă și de Securitate a Uniunii Europene.
În materie de politică de securitate, vom promova întărirea capacităților de apărare și securitate ale UE, în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO.
Credem că atenția Uniunii în plan extern trebuie să fie orientată în primul rând spre vecinătatea sa. De aceea, avansarea politicii de extindere a UE și asigurarea consistenței politicilor acesteia în vecinătate, sunt priorități majore pentru Președinția noastră la Consiliul UE.
Aniversarea, anul acesta, a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic va reprezenta un moment important în acest sens. Vom susține, de asemenea, implementarea angajamentelor UE în plan internațional.
Promovarea intereselor comerciale, prin modernizarea sistemului comercial multilateral și prin lărgirea acordurilor de parteneriat economic și de comerț liber, vor reprezenta repere esențiale pe durata mandatului președinției noastre.
Știm că și dumneavoastră împărtășiți aceste direcții de acțiune cu privire la politica externă a Uniunii Europene.

Tocmai de aceea, prin definirea celui de-al patrulea pilon al priorităților – Europa valorilor comune –  am urmărit să reflectăm angajamentul nostru pentru stimularea coeziunii politice europene, prin promovarea principiilor și valorilor ce ne unesc. Astfel, putem combate eficient multe probleme cu care se confruntă societățile noastre astăzi, precum rasismul, intoleranța, xenofobia, populismul, antisemitismul sau discursul bazat pe ură.

Mai ales în perspectiva alegerilor europene, trebuie să răspundem prin rezultate concrete tentației populiste sau eurosceptice care subminează țesătura fundamentală a societății noastre europene.
Ne propunem să sprijinim obiectivul unei Uniuni mai democratice. De aceea, vom susține inițiativele de progres și reducere a inegalităților sociale, asigurării egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, precum și accesul la educație și pregătire a categoriilor dezavantajate.

În acest context, apreciem efortul Comitetului Economic şi Social European de elaborare, la cererea Președinției noastre, a unui aviz exploratoriu privind viitorul UE, axat pe beneficiile pe care Uniunea le aduce cetățenilor prin intermediul coeziunii și a valorilor europene, inclusiv a demnității umane și a egalității cetățenilor. Suntem interesați de concluziile și propunerile pe care le veți prezenta în acest studiu, fiind convinși că acestea vor aduce o contribuție valoroasă la discuțiile curente privind viitorul Europei.
De asemenea, considerăm că educația și cultura reprezintă cheia către un viitor european mai bun. Ne bucurăm că acest Comitet și-a asumat, de asemenea, la cererea Președinției române a Consiliului, efortul de a pregăti un aviz exploratoriu pe un subiect atât de important pentru cetățeni și apropierea lor de Uniunea European, precum educația privind proiectul european.
Este o nevoie clară de noi eforturi pentru asigurarea unei comunicări adecvate, care să atragă o mai mare implicare a tinerilor în conturarea unei Europe puternice, bazată pe valori europene comune.

Doamnelor și domnilor,
În contextul în care agenda europeană este foarte încărcată, Președinția României va acorda atenție dosarelor care influențează în mod semnificativ funcționarea și viitorul Uniunii. În continuare, aș vrea să mă refer în mod special la câteva dintre acestea, care prezintă un interes deosebit şi pentru Comitetul Economic şi Social European.
Retragerea Marii Britanii din UE este un proces fără precedent, care își va lăsa amprenta asupra viitorului nostru. Cele mai recente evoluții ne îngrijorează și suntem conștienți că acest dosar se va menține în centrul agendei europene pe durata mandatului nostru.
Un alt dosar cheie al Președinției României la Consiliul UE este, cu siguranță Cadrul Financiar Multianual. Acesta semnifică mai mult decât un acord asupra unor cifre, înseamnă, în fapt o cuantificare a modului în care va arăta Uniunea Europeană în următorul deceniu.
Viitorul buget multianual va trebui să ofere Uniunii resursele necesare pentru atingerea obiectivelor următorilor șapte ani, într-un echilibru între politicile generatoare de creștere și convergență, precum Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună și răspunsul la noile provocări cu care ne confruntăm la nivel european, precum migrația, securitatea sau apărarea.
Suntem conștienți de faptul că negocierile privind bugetul multianual al Uniunii nu au fost niciodată ușoare. Suntem însă pregătiți să înregistrăm progrese semnificative pe parcursul Președinției române a Consiliului, pentru a facilita încheierea unui acord în toamna anului 2019, în linie cu cele stabilite la Consiliul European din decembrie anul trecut.

Un alt obiectiv al mandatului României, în strânsă conexiune cu obiectivul politicii de coeziune, este promovarea unui cadru de cooperare macro-regională important – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Știm că este o inițiativă cu un interes deosebit și pentru Comitetul Economic şi Social European. Apreciem demersurile realizate în acest for cu privire la asigurarea sinergiei între programele finanțate de UE și implementarea strategiilor macro-regionale.
De asemenea, apreciem eforturile în curs pentru elaborarea de către Comitetul Economic şi Social European, la cererea Președinției României la Consiliul UE, a unei opinii privind promovarea convergenței economice și a competitivității prin intermediul clusterelor transnaționale în cadrul strategiilor macro-regionale.
În acest context, susținem promovarea unor recomandări din partea Comitetului Economic și Social European cu prilejul viitoarei reuniuni a Miniștrilor Economiei din statele participante la Strategia UE pentru Regiunea Dunării din 27 iunie 2019. De asemenea, ne dorim reprezentarea Comitetului Economic şi Social European la Forumul Anual al Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), care va avea loc la București, la 27-28 iunie 2019.

Doamnelor și domnilor,
Reușita unei Președinții depinde deopotrivă de nivelul de angajament al tuturor actorilor europeni. Comitetul Economic şi Social European joacă, după cum spuneam, un rol important de legătură între procesul decizional european și societatea civilă. Prin această legătură directă cu cetățenii puteți aduce o contribuție importantă în pregătirea și formularea politicilor în cadrul Uniunii.
Ne dorim să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră și suntem convinși că, printr-un efort comun, vom reuși să înaintăm în direcția bună, cea a unității, a coeziunii, a solidarității și a echității.

Vă mulțumesc!

Related posts

Alegerile pentru PE: UE adoptă noi norme pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal de către partidele politice europene

Alexandru Stefan

Consiliul Afaceri Externe, principalele rezultate

Alexandru Stefan

Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot la evenimentul cu tema „Europa convergenței: creștere, competitivitate, conectivitate” organizat de Institutul European din România

Alexandru Stefan