8 C
Bucharest
29 noiembrie 2021
Justiție Știri

Prezentarea de către ministrul justiției, Tudorel Toader, a priorităților Președinției României la Consiliul UE, în domeniul justiției, în Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) din Parlamentul European

Astăzi, 23 ianuarie 2019, ministrul justiției, Tudorel Toader, în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului Justiție și Afaceri Interne, a prezentat în cadrul Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European prioritățile Președinției în domeniul justiției care intră în aria de competență a acestei comisii.

În deschiderea sesiunii, demnitarul român a prezentat contextul european complex, marcat de multiple provocări, în care România exercită pentru prima dată Președinția la Consiliul UE. A mai subliniat că este necesară o strînsă relație de cooperare cu Parlamentul European deoarece numai împreună cei doi co-legiuitori vor reuși să finalizeze cele mai importante dosare legislative pendinte.

În continuare ministrul a prezentat prioritățile Președinției române în domeniul justiției care intră în sfera de competență a Comisiei JURI. În planul justiției civile obiectivul general este acela de a facilita viața cetățenilor și a mediului de afaceri prin consolidarea recunoașterii reciproce și executării deciziilor și a hotărârilor în materia dreptului familiei și în materie civilă și comercială cu implicații transfrontaliere.

”Cetățenii europeni trebuie să se bucure și să beneficieze de acest proiect grandios care este Uniunea Europeană”, a arătat ministrul justiției, Tudorel Toader.

Între prioritățile concrete se numără îmbunătățirea cadrului juridic pentru a proteja mai bine interesele superioare ale copilului prin consolidarea normelor răspunderii părintești în cazurile transfrontaliere, precum și a aspectelor civile ale răpirii internaționale de minori, unde obiectivul este atingerea unui acord politic cu privire la reformarea Regulamentului Bruxelles II bis. Alte propuneri legislative concrete unde Președinția română urmărește avansarea negocierilor la nivelul Consiliului UE sunt cele referitoare la legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanță și la modernizarea cadrului juridic cu privire la comunicarea documentelor și obținerea de probe în materie civilă și comercială (revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 și a Regulamentului (CE) 1206/2001).

Și în domeniul dreptului societăților comerciale obiectivele sunt ambițioase, urmărindu-se pe de o parte, ajungerea la un acord cu Parlamentul European asupra propunerii de directivă privind folosirea instrumentelor și proceselor digitale în dreptul societăților, și, pe de altă parte, obținerea din partea Consiliului UE, în perioada imediat următoare, a unui mandat de negociere cu Parlamentul European asupra propunerii de directivă privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere.

Un alt domeniu prioritar îl reprezintă crearea unui cadru orizontal la nivel european pentru protecția avertizorilor de integritate. În acest sens, Președinția României a depus încă de la debut eforturi în vederea obținerii unui mandat de negociere din partea Consiliului UE, pe propunerea de directivă, în vederea demarării și finalizării trialogurilor în actualul mandat al Parlamentului European

Related posts

Președinția română la Consiliul UE a asigurat coordonarea statelor membre UE cu ocazia celei de-a 124-a sesiuni a Consiliului Internațional al Cafelei

Iulian Anghel

Consiliul Competitivitate (Cercetare) – conferința de presă

Alexandru Stefan

Consiliul Competitivitate (Spațiu) – conferința de presă

Alexandru Stefan