3.1 C
Bucharest
1 februarie 2023
Afaceri economice și financiare Știri

Consiliul Afaceri Economice și Financiare – principalele rezultate

Consiliul a discutat despre InvestEU, o propunere care reunește într-un singur program diferitele instrumente financiare disponibile în prezent pentru sprijinirea investițiilor și a creării de locuri de muncă în UE, în contextul următorului cadru financiar multianual (2021-2027).

Europa are nevoie de mai multe investiții în sprijinul creșterii economice și al creării de locuri de muncă. Programul InvestEU va juca un rol semnificativ prin contribuția sa la finanțarea proiectelor de infrastructură ambițioase și de impact. Trebuie să ne asigurăm că un număr cât mai mare posibil de sectoare și de regiuni din Europa pot beneficia de acest program
Eugen Teodorovici, ministrul de finanțe al României, statul care deține în prezent Președinția Consiliului

Obiectivul InvestEU este de a încuraja participarea investitorilor publici și privați la proiecte noi de investiții prin acordarea de garanții de la bugetul UE. Programul InvestEU este destinat să sprijine patru domenii de politică: infrastructura durabilă; cercetarea, inovarea și digitalizarea; întreprinderile mici și mijlocii; investițiile sociale și competențele.

Miniștrii și-au axat discuțiile asupra a două chestiuni principale:

  • structura de guvernanță a InvestEU, inclusiv înființarea unui comitet director și principiile sale directoare
  • garanția financiară furnizată de UE partenerilor, alții decât BEI: 25% din garanția UE ar trebui să fie rezervată pentru instituții, altele decât BEI. Miniștrii au discutat despre principiile care stau la baza alocării părții respective din garanție.

Miniștrii s-au angajat să continue cu prioritate lucrările privind acest dosar, pe baza orientărilor la nivel ministerial primite astăzi.

Sistemul european de supraveghere financiară
Miniștrii au discutat despre propunerile de revizuire a funcționării actualului Sistem european de supraveghere financiară. Președinția a propus să se acorde prioritate dispozițiilor privind consolidarea supravegherii activităților de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, urmând ca negocierile privind restul aspectelor de revizuit ale sistemului european să continue cu prioritate atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic. Acest punct va figura pe ordinea de zi a Consiliului ECOFIN din februarie.

Pe baza acestor orientări la nivel ministerial, Consiliul este în măsură să înceapă negocierile cu Parlamentul European, cu scopul de a ajunge la un acord politic privind acest dosar până la sfârșitul actualului mandat legislativ.

Semestrul european

Miniștrii au adoptat concluzii referitoare la pachetul privind semestrul european și au aprobat un proiect de recomandare privind politicile economice ale zonei euro.

De asemenea, miniștrii au discutat despre implicațiile legislative ale dezvoltării în continuare a uniunii economice și monetare în urma summitului euro din 14 decembrie 2018, precum și despre prioritățile președinției române în domeniul afacerilor economice și financiare.

Related posts

Prezentarea programului Președinției Consiliului în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale de către Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției sociale din România

Alexandru Stefan

Reuniunea informală a miniștrilor ocupării forței de muncă și politicii sociale, ziua a doua – sosirea delegațiilor

Alexandru Stefan

Fondul european de ajustare la globalizare: Consiliul convine asupra poziției sale

Alexandru Stefan