15.9 C
Bucharest
23 martie 2023
Dosare inchise Galerie video Mediu Știri

Standardele de emisii de CO2 pentru autoturisme și camionete: Consiliul confirmă acordul privind limite mai stricte

UE ia măsuri pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor și camionetelor. Conform normelor revizuite, vor exista standarde mai stricte de emisii de CO2 pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi. Un acord provizoriu, la care reprezentanții Președinției și cei ai Parlamentului au ajuns la 17 decembrie, a fost astăzi aprobat de statele membre.

Noile norme vor garanta că, din 2030, autoturismele noi vor emite, în medie, cu 37,5 % mai puțin CO2, iar camionetele noi, în medie, cu 31 % mai puțin CO2 comparativ cu nivelurile din 2021. Între 2025 și 2029, atât autoturismele, cât și camionetele vor avea obligația de a emite cu 15 % mai puțin CO2.

„Acordul de astăzi dă undă verde pentru decarbonizarea și modernizarea transporturilor rutiere în Europa. El reprezintă o abordare integrată a tranziției către o mobilitate cu emisii scăzute și sprijină competitivitatea pe termen lung a sectorului, inclusiv prin facilitarea inovației în tehnologiile curate, precum bateriile și infrastructura de reîncărcare. Acordul de astăzi asigură faptul că autoturismele vor emite în medie cu 37,5 % mai puțin CO2 în 2030, comparativ cu limitele actuale ale standardelor de emisii, și reprezintă așadar un pas important către realizarea obiectivelor noastre climatice. În plus, îmbunătățim procedurile de testare cu norme mai stricte, pentru a asigura o reprezentare fiabilă a emisiilor generate în condiții reale de conducere.“

Grațiela Leocadia Gavrilescu, vice prim-ministru și ministrul mediului al României

Elementele specifice ale acordului

Valorile medii ale emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi înmatriculate în UE vor trebui să fie cu 15 % mai scăzute în 2025 și cu 37,5 % mai scăzute în 2030, comparativ cu limitele de emisii valabile în 2021. Emisiile de CO2 pentru camionetele noi vor trebui să fie cu 15 % mai scăzute în 2025 și cu 31 % mai scăzute în 2030. Acestea sunt obiectivele privind întregul parc de vehicule de la nivelul UE. Eforturile de reducere a emisiilor de CO2 se vor distribui între producători pe baza masei medii a parcului lor de vehicule.

Există o clauză de reexaminare care prevede o posibilă revizuire a obiectivelor pentru 2030 și introducerea de obiective obligatorii de reducere a emisiilor începând din 2035 și 2040.

Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unui mecanism care să încurajeze vânzarea unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, cum ar fi autoturismele integral electrice sau vehiculele hibride reîncărcabile, pe baza abordării propuse de Comisie în propunerea sa inițială. Dacă un producător îndeplinește anumite criterii de referință, va fi recompensat cu obiective mai puțin stricte de emisii de CO2. Nivelurile de referință pentru 2025 vor fi de 15 % pentru autoturisme și camionete, iar pentru 2030 de 35 % pentru autoturisme și de 30 % pentru camionete.

Cele două stimulente specifice pentru autoturismele cu emisii zero și cu emisii scăzute asupra cărora s-a convenit în cadrul abordării generale a Consiliului au fost menținute, cu unele ajustări:

  • în ceea ce privește o mai bună ponderare a vehiculelor cu emisii reduse, s-a convenit asupra unui factor de 0,7;
  • în ceea ce privește stimulentele pentru producători de a vinde autoturisme cu emisii zero și cu emisii scăzute pe piețele cu o rată scăzută de pătrundere pe piață a acestor vehicule, s-a convenit asupra unui coeficient multiplicator de 1,85. A fost menținut criteriul de eligibilitate referitor la o cotă de piață a automobilelor cu emisii zero și cu emisii scăzute situată sub 60 % din media UE, însă cu 2017 ca an de referință. A fost introdus un al doilea criteriu de eligibilitate, și anume un prag de maximum 1000 de vehicule nou înmatriculate în 2017 în statul membru în cauză. În cele din urmă, se va aplica un plafon de 5 % pentru utilizarea sistemului, astfel încât, în cazul în care cota de vehicule cu emisii zero și cu emisii reduse dintr-un stat membru depășește 5 % din autoturismele nou înmatriculate, stimulentul nu se va mai aplica vânzărilor în statul membru respectiv.

Pentru camionete, Parlamentul și Consiliul au convenit să lase propunerea Comisiei neschimbată în ceea ce privește stimulentele pentru vehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Derogarea de nișă de la obiective pentru producătorii care vând relativ puține vehicule în Europa va fi menținută până în 2028.

Efectele pe care le are tranziția din sectorul autovehiculelor, în special asupra ocupării forței de muncă, vor fi abordate prin intermediul unei dispoziții privind o tranziție echitabilă și corectă din punct de vedere social. Comisia urmează să examineze posibilitatea alocării de venituri provenite din primele pentru emisii suplimentare către un fond special sau către programele relevante care vizează asigurarea unei tranziții echitabile și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă până în 2027.

Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unor norme noi care urmăresc să asigure fiabilitatea și reprezentativitatea datelor raportate referitoare la emisii.

În primul rând, au fost convenite norme mai stricte pentru tranziția de la vechea procedură de testare NEDC la procedura mai precisă de testare WLTP ca bază pentru calcularea obiectivelor specifice privind emisiile pentru producători.

În al doilea rând, se va pune un accent sporit pe monitorizarea emisiilor generate în condiții reale de conducere. Comisia va monitoriza reprezentativitatea emisiilor de CO2 în condiții reale de conducere pe baza datelor furnizate de dispozitivele de măsurare a consumului de combustibil instalate pe autoturismele și camionetele noi. Pentru a evita creșterea decalajului în materie de emisii, Comisia urmează să evalueze fezabilitatea creării unui mecanism de ajustare a obiectivelor specifice ale producătorilor începând cu 2030 și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă în acest sens. De asemenea, în cadrul revizuirii din 2023, Comisia trebuie să evalueze fezabilitatea elaborării unor proceduri de testare privind emisiile generate în condiții reale de conducere.

În al treilea rând, există de asemenea dispoziții specifice privind testarea conformității în circulație și detectarea strategiilor care pot îmbunătăți în mod artificial performanța în ceea ce privește emisiile de CO2 a autoturismelor și camionetelor.

În plus, Comisia va analiza posibilitatea de a elabora o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea și raportarea emisiilor vehiculelor pe durata ciclului de viață (analiza ciclului de viață) și, după caz, va pregăti măsuri subsecvente, inclusiv propuneri legislative.

Comisia va revizui, până în 2020, actuala directivă europeană privind etichetarea autovehiculelor în vederea îmbunătățirii informării consumatorilor, inclusiv prin evaluarea opțiunilor de introducere a unei etichete care să indice economia de combustibil și emisiile de CO2 pentru camionete.

Context și etapele următoare

Comisia a prezentat propunerea privind noul regulament în noiembrie 2017, ca parte a celui de al treilea pachet privind mobilitatea curată. Parlamentul European și-a adoptat poziția la 3 octombrie. Consiliul a convenit asupra poziției sale (abordare generală) la 9 octombrie.

Negocierile cu Parlamentul European au început la 10 octombrie și s-au încheiat la 17 decembrie sub forma unui acord provizoriu, care a fost confirmat astăzi de ambasadorii la UE ai statelor membre.

În ceea ce privește Parlamentul European, Comisia ENVI urmează să aprobe acordul provizoriu la 21 ianuarie. Adoptarea formală a noilor norme va avea loc înainte de începutul verii.

Scopul general al propunerii este de a contribui la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris și la atingerea obiectivului la nivelul UE de reducere cu 30 % până în 2030 comparativ cu nivelurile din 2005 pentru sectorul non-ETS (schema de comercializare a emisiilor) stabilit de Comisia Europeană, care este transpus în obiective naționale în cadrul Regulamentului privind partajarea eforturilor.

Măsurile și obiectivele propuse se bazează pe cadrul de politici privind clima și energia și pe Strategia privind uniunea energetică, ce urmărește reducerea emisiilor și a consumului de energie în sectorul transporturilor. Necesarul redus de combustibili fosili va îmbunătăți, de asemenea, siguranța alimentării cu energie în UE și va duce la reducerea dependenței noastre de importurile de energie din țări terțe.

Related posts

Concluziile Consiliului European (articolul 50), 21 martie 2019

Alexandru Stefan

Reuniunea informală a Grupului de lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere, la Iași

Alexandru Stefan

Participarea prim-ministrului României Viorica Dăncilă la sesiunea plenară a Comitetului Economic și Social European (CESE) de la Bruxelles

Iulian Anghel