Tematici de interes

ale Președinției României la Consiliul UE
lb44gl8j

foto: Shutterstock

TEMATICI DE INTERES  ALE PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE

 I. Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate

 1. Dezvoltare durabilă, reducerea decalajelor de dezvoltare, convergență, ocupare și drepturi sociale
 2. Inovare și digitalizare
 3. Conectivitate, competitivitate și piețe

 II. Europa siguranței

 1. Securitatea internă a UE, gestionarea frontierelor externe, funcționarea spațiului Schengen și provocări curente
 2. Securitatea cibernetică
 3. Viitorul spațiului de libertate, securitate și justiție

 III. Europa, actor global

 1. Politica de Securitate și Apărare Comună și eficienţa acţiunii externe a UE
 2. Consistenţa politicii UE în vecinătatea sa
 3. Onorarea angajamentelor internaționale ale UE

 IV. Europa valorilor comune

 1. Solidaritate, coeziune, egalitate de șanse și justiție socială
 2. Democrație, libertate și respectarea demnității umane
 3. Combaterea rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului și antisemitismului

Ultimele știri

CHESTIONAR

Pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

România în imagini

Legături utile