Descrierea Forumului

Structură
_MAE2530

Structurile Forumului „EU-RO 2019“:

 1. Consiliul;
 2. Grupurile de lucru;

Consiliul este organismul care coordonează activitatea Forumului. Consiliul este alcătuit din totalitatea coordonatorilor grupurilor de lucru. Coordonatorii (facilitatorii de consens) sunt aleși prin votul majorității membrilor Forumului, prezenți la prima reuniune, dintre personalitățile cu o înaltă moralitate, recunoscute pentru competența și experiența lor profesională în domeniile politice corespunzând configurației Consiliului Uniunii Europene și vor avea rolul de a impulsiona activitatea grupurilor de lucru, în domeniile lor de competență, de a facilita organizarea de reuniuni în cadrul Forumului și de a contribui la sintetizarea concluziilor discuțiilor în domeniile de competență.

Grupurile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea acţionând într-unul dintre domeniile politice corespunzând configurației Consiliului Uniunii Europene:

 • Afaceri interne;
 • Afaceri Externe și Apărare;
 • Afaceri Generale;
 • Agricultură și pescuit;
 • Aspecte economice și financiare;
 • Cercetare și inovare;
 • Competitivitate;
 • Cultură, tineret și sport;
 • Dezvoltare regională;
 • Educație și formare;
 • Energie;
 • Justiție;
 • Mediu și schimbări climatice;
 • Ocuparea forței de muncă și Politică socială;
 • Sănătate și Protecția consumatorului;
 • Societatea informațională;

Grupul de lucru este format din minimum 10 persoane, reprezentanţi ai membrilor Forumului. Membrii Comitetului Economic și Social European și ai Comitetului European al Regiunilor sunt membri de drept în grupurile de lucru specifice domeniilor de apartenență profesională.

La dezbaterile din cadrul grupurilor de lucru ale Forumului pot fi invitați să participe experți din structuri guvernamentale și neguvernamentale.

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, sprijină activitatea Forumului în elaborarea propunerilor sale, inclusiv printr-un dialog permanent cu structurile acestuia.

CINE FACE PARTE DIN FORUMUL „EU-RO 2019“?

 1. Membrii delegațiilor României din cadrul structurilor consultative ale Uniunii Europene (Comitetul Economic și Social European, Comitetul European al Regiunilor).
 2. Structuri asociative cu reprezentativitate națională, structuri ale societății civile, structuri patronale, sindicale, academice, profesionale, asociații de administrații locale, care au prevăzute în statutul lor elemente precise referitoare la promovarea valorilor europene și au un portofoliu de acțiuni relevante derulate pe o perioadă de cel puțin un an.

Ultimele știri

CHESTIONAR

Pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

România în imagini

Legături utile